ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ALGOLOJİ BİLİM DALI
Teorik Ders ve Konu Anlatım  Ana Başlıkları:
A.)       Ağrının nörobiyolojisi:
1- Sensoryal transdüksiyonun moleküler biyolojisi
2- Ağrının inflamatuar mediatör ve modülatörleri
3- Periferik sinir hasarı sonrası hipersensitivite
4- Spinal nosisepsiyonda nöroanatomik yapılar
5- Spinal kord plastisitesi ve ağrı
6- Beyin ve ağrı algılanması
7- Ağrı modülasyonunda santral sinir sistemi mekanizmaları
8- Asendan yolaklar
9- Akut ve kronik ağrıda otonomik, endokrin ve immun etkileşimler
10- Kaşıntı

B.)       Ağrı değerlendirmesi , Ağrılı hasta psikolojisi
11- Duygu durum, motivasyon ve ağrı
12- Ağrıda bilişsel ve öğrenme ile ilgili yaklaşımlar
13- Ağrı ile ilişkili psikiyatrik komorbiditeler
14- Ağrı ölçüm yöntemleri (yetişkin)
15- Yaşlılık ve ağrı
16- Pediatride ağrı değerlendirmesi
17- Hipnotik analjezi
18- Ağrı, opiadlar ve bağımlılık
19- Plasebo analjezi

C.)       Ağrı farmakolojisi, Farmakolojik Tedavi Seçenekleri
20- Spinal farmakoloji, Nosiseptif Transmisyon
21- Opioidler (Temel Mekanizmalar)
22- Opioidlerin klinik kullanım ilkeleri
23- COX inhibitörleri ( temel yaklaşım)
24- COX inhibitörleri : Klinik kullanım
25- Antidepresan Analjezikler
26- Antikonvulzanların Analjezik etki mekanizmaları
27- Antikonvulzanların klinik kullanımları
28- Lokal anestezik blokorler, Epidural / Spinal kullanımları
29- Kannabinoidler

D.)       Ağrı tedavisinde nöroablatif, nöroşirürjik, nöromodülatif yaklaşımlar
30- Spinal kord ve beyin sitimülasyonu
31- Ağrı tedavisinde Bilişsel-Davranışsal yaklaşım

E.)       Özel klinik durumlarda ağrı tedavisi
Derin somatik doku :
32- Eklem ağrıları : temel mekanizma
33- Kas ağrıları : temel mekanizmalar
34- Postoperatif ağrı ve yönetimi
35- Osteoartritler ve Romatoid artrit
36- Fibromiyalji sendromu, miyofasiyal ağrı sendromu
37- Bel ağrısı
38- Nonspesifik kol ağrısı

Viseral :
39- Viseral ağrı : temel mekanizmalar
40- Torasik ağrı
41- Abdominal ağrı
42- Genitoüriner ağrı
43- Obstetrik ağrı

Baş ve Yüz Ağrıları:
44- Nosisepsiyonun trigeminal mekanizmaları
45- Akut ve kronik orofasiyal / dental ağrı
46- Migren ve trigeminal otonomik sefaljiler
47- Gerilim tipi baş ağrısı
48- Göz ve göz çevresinde ağrı

Nöropatik Ağrı:
49- Sinir hasarına patofizyolojik cevap : Nöropatik ağrı
50- Periferik sinir hasarının santral sonuçları
51- Fantom ağrı
52- Ağrılı periferik nöropatiler
53- Trigeminal ve Glossofaringeal nevraljiler
54- Kompleks rejyonel ağrı sendromları
55- Spinal kord hasarı sonrası ağrı
56- Santral ağrı
57- Nöropatik ağrıda farmakolojik tedavi
58- Radikülopatik bel ve boyun ağrısında cerrahi

Kanser Ağrısı :
59- Kanser ağrısı : Sebepleri, tedavi seçenekleri
60- Çocuk yaş grubunda ağrı tedavisi ve palyatif bakım
61- Yaşamsal fonksiyonları kritik hastada ağrı tedavisi (ölüm döşeğinde ağrı tedavisi)