Ağrı kliniğimiz, 1970’lerin başında tüm dünyadaki ağrı tedavi merkezlerinin yayılımına paralel olarak anabilim dalı bünyesinde hizmet vermeye başladı ve organize ağrı kliniği kuruluncaya dek yıllarca burada hizmet verdi. Aralık 1998’de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı akademik kurulu Anesteziyolojiye bağlı olarak ağrı kliniğinin kurulmasına karar verdi. Ağrı problemleri, yıllarca etkin bir şekilde tedavi edilmesine karşın Algoloji (ağrı fenomeni ile ilgili çalışmalar yapan bilim dalı) kliniği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1999 yılında resmen kuruldu. Kasım 1999’da Yüksek Öğretim kurulu Algolojiyi bilim dalı olarak kabul etti ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bölümümüz tarafından organize edilecek bir ağrı kliniğinin kurulmasına onay verdi.

Algoloji’nin üç kurucu öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğretim üyeleri Prof.Dr.Birsen Saygın (başkan), Prof.Dr. Yüksel Keçik ve Prof.Dr. Necati Çanakçı’dır. Ayrıca Anesteziyoloji bölümünden iki doçent ve bir öğretim elemanı günlük pratikten sorumludur. Öğretim üyeleri ve elemanı akut ve kronik ağrı servislerinin işleyişini sürdürür. İki araştırma görevlisi Algoloji departmanında sürekli bulunur ve buraya başvuran tüm hastaların tanı ve tedavi aşamalarında yer alır. Akut ağrı servisi (uzman doktor, araştırma görevlisi ve hemşire) travma, postoperatif ağrı, obstetrik ağrı ve akut medikal hastalığı bulunan hastalara hizmet vermektedir. Kronik ağrı servisi ise kronik ağrı problemleri ile uğraşmakta ve kompleks ağrı sendromlarının tedavisini başarıyla sürdürmektedir.

Algoloji kliniğinde nosiseptif ağrı sendromları (baş ve yüz, boyun ve omuz, bel, kas-iskelet sistemi, visseral ve pelvik ağrı), nöropatik ağrı sendromları (santral, periferal ve otonomik sinir sistemi, kompleks rejyonel ağrı sendromları ve fantom ağrısı) ve diğer ağrı sendromları (kanser ve açıklanamayan nedenlerle oluşan ağrı tipleri) konusunda uzman hekimler tarafından ayrıntılı şekilde değerlendirilir. Algoloji kliniğini günde yaklaşık yirmi hasta ziyaret etmektedir. Kronik ağrı hastalarında bu zor sorunların çözümünde farmakolojik ve anesteziyolojik yöntemleri de içeren farklı ve modern tedavi yöntemleri kullanılır. Anesteziyolojik yöntemlerden bazıları santral, periferik ve otonomik sinir bloklarıdır. Sadece gelişmiş majör ağrı merkezlerinde uygulanabilen diğer özel teknikler ise epidural steroid, facet bloğu, hasta kontrollü epidural analjezi, implante edilebilen ilaç-pompa sistemleri, nöroliz, radiofrekans, akupunktur, rejyonel intravenöz analjezi, ablatif teknikler ve nöral stimülasyonu da içeren uygulamalardır. Kliniğimizde ağrılı hastaların acı çekmesini azaltmak ve hayat kalitesini düzeltmek amacıyla effektif olarak tüm dünyada kullanılan bilgi ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Ağrı pratiğinde medikal ve teknolojik yenilikleri güncel olarak izleyen öğretim üyeleri interaktif dersleri ve invaziv işlemleri de içerecek şekilde günlük ve haftalık olarak tıp öğrencilerini, araştırma görevlilerini ve çeşitli Tıp Fakültelerinden kliniğimize rotasyona gelen Anesteziyoloji uzmanlarını eğitmektedir. Güncel yayınlar takip edilerek klinik ve deneysel çalışmalar da sistematik olarak ağrı kliniğimizde yürütülmektedir.